top of page
Søk

Vedtatt reguleringsplan for B9.6 - Storøykilen

Reguleringsplanen for B9.6 har blitt vedtatt. Høsten 2019 ble det gjennomført både medvirkning i forbindelse med prosjektet - noe som medførte en styrkning av konseptet rundt et grønt nabolag med sterke fellesfunksjoner. Takk til de som deltok med sine innspill til prosjektet!
Prosjektet er tegnet av ARCASA Arkitekter og SLA landskapsarkitekter, sammen med Maverick på konseptualiseringen av innholdet.bottom of page