top of page
Søk

Utstilling av resultatene fra Fornebu-undersøkelsen 2019

Oppdatert: 3. nov. 2020

Høsten 2019 ble det gjennomført en omfattende spørreundersøkelse på Fornebu som skulle gi OBOS bedre innsikt i bruk og lokale behov blant de som bor og jobber på Fornebu.


Foto: Inndelinger av forskjellige områder på Fornebu fra den Sosiokulturelle stedsanalysen


Viktige bidragUndersøkelsen skulle danne et grunnlag for utarbeiding av en Sosiokulturell stedsanalyse for Fornebu, et viktig bidrag for å gjøre OBOS mer relevant og aktive i utviklingen av Fornebu som et helhetlig område.


I forbindelse med ferdigstilling av rapporten for analysen, ble det avhold en åpen utstilling hvor beboere kunne komme innom Punkt og se hva Fornebuingene mener om nærmiljøet sitt og hva det er behov for ytterligere omtanke rundt.

bottom of page