top of page
Søk

OBOS har begynt å tenke på Oksenøya Bruk. Hva tenker du om dette spennende område?

Oppdatert: 13. nov. 2020

OBOS Fornebu har begynt å tenke på Oksenøya Bruk og hvordan dette område kan utvikles til noe helt spesielt på Fornebu!

Foto: Lund Hagem Arkitekter


Obos skal starte en prosess med å se på løsninger for utvikling av Oksenøya bruk, og skal i den anledning starte en medvirkningsprosess - selv før planarbeidet er offisielt i gang!

Medvirkning vil være tilrettelagt etter smittevernshensyn

LÉVA Urban Design har regien på medvirkingsprosessen som skal ha oppstart høsten 2020, en prosess som både vil engasjere og involvere lokalsamfunnet på Fornebu til aktivitet og idémyldring rundt Oksenøya Bruk. I første omgang vil utvalgte representanter fra lokale lag og foreninger, individer med særlig interesse og engasjement inviteres til en fokusgruppe som skal være selve ryggraden i medvirkningprosessen og en viktig støttefunksjon for OBOS når man skal tenke høyt om hva man kan få til med Oksenøya bruk.


Dette blir en veldig spennende prosess som senere også vil engasjere alle beboere på Fornebu til å delta - men da selvfølgelig med hensyn til smittevern.


Bli med nå her:
bottom of page