OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-22.png

Medvirk Fornebu er OBOS Fornebu sin medvirkningsplattform hvor utviklingsprosjektene på Fornebu åpnes opp gjennom dialog og involvering med lokalbefolkningen. OBOS jobber hele veien med nye muligheter for at folk skal kunne delta i utviklingen av nye prosjekter på Fornebu på en måte som gjør at man sammen kan skape rom for gode bo- og nærmiljøer.

Medvirk Fornebu

OBOS sine ambisjoner for medvirkning

tekst her

Medvirkning på 1-2-3

Vi ønsker å gi deg som leser en kort introduksjon på hva medvirkning er, hvorfor vi utfører medvirkning og hva vi ønsker å oppnå. Medvirkning i planlegging handler kort fortalt om din rett og mulighet til å få kunne ytre dine meninger, bekymringer eller ønsker som du mener er viktig. Det handler både om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet bedre, informere godt om hva som planlegges fremover og hente inn konkrete innspill til fremtidige planer som arbeides med. I figuren under viser vi i tre korte og overordnede trekk hva formålet med medvirkning er. 

1

Innsikt

innsikt-06.png

For å få en god stedsforståelse og for å forstå dagens behov og situasjon trenger vi innsikt fra lokalbefolkningen. Denne innsikten bruker vi til å legge rammer for hva som er viktig å sette fokus på i den videre utviklingen. Her ønsker vi å få en bred informasjon om stedet. Dette prøver vi å hente inn gjennom dybdeintervjuer eller digital medvirkning.

2

Innspill

workshops-05.png

Når vi har fått en god innsikt i stedet må vi finne ut hvordan vi kan løse dagens utfordringer, behov og ønsker. Da inviterer vi til dialog med deg som har gode idéer eller har tanker om hva som er viktig i den fremtidige utviklingen av området. Dette prøver vi å få til ved å invitere deg som innbygger med på nabolab, visjonsjakt eller arbeidsverksted. Dette for å skape en dialog og komme sammen om gode løsninger.

3

Validering

Når vi har framlagt en plan er det viktig at de svarer på utfordringene som man står ovenfor. Da er det viktig at vi formidler planen godt til alle målgrupper og berørte.  Her viser vi på en enkel og visuell måte det som er tenkt. I planprosesser kaller vi dette høringer. Det betyr at man som innbygger eller berørt part formelt også kan sende en skriftlig merknad til planen. Her har vi gjerne digital medvirkning, utstillinger og informasjonsmøter med muligheter for å gi innspill.

validering-04.png

Samskaping

tekst / figur her

Formelle og uformelle medvirkningsprosesser

Lyst til å medvirke til andre prosjekter på Fornebu? Sjekk ut Bærum kommunes hjemmeside for stedsutvikling her

Hva er en planprosess

tekst her