top of page
OBOS-modellen_samlet_grafisk EØ-22.png

Medvirk Fornebu er medvirkningsplattformen til OBOS Fornebu. Her åpner vi opp utviklingsprosjektene våre gjennom dialog og involvering. Vi jobber hele tiden med å gi folk muligheter til å delta i utviklingen av nye prosjekter på Fornebu. Sammen skaper vi gode bo- og nærmiljøer.  

Medvirk Fornebu

Medvirkning på 1-2-3

Vi har lyst til å gi deg en liten introduksjon til hva medvirkning er, hvorfor vi utfører medvirkning og hva vi vil oppnå. Medvirkning i planlegging handler kort fortalt om din rett og mulighet til å ytre meninger, bekymringer eller ønsker som du mener er viktig. Det handler både om å hente inn lokalkunnskap fra befolkningen og brukere for å forstå stedet bedre, informere om hva som er planlagt og hente inn konkrete innspill til fremtidige planer som vi jobber med. I figuren under viser vi i korte trekk hva formålet med medvirkning er. 

1

Innsikt

innsikt-06.png

For å få god stedsforståelse og for å forstå dagens situasjon, trenger vi innsikt fra lokal-befolkningen. Denne innsikten bruker vi til å legge rammer for hva som er viktig å legge vekt på i den videre utviklingen. Her ønsker vi å få bred informasjon om stedet. Dette henter vi inn gjennom dybdeintervjuer eller digital medvirkning.

2

Innspill

workshops-05.png

Når vi har fått god innsikt i stedet, må vi finne ut hvordan vi kan løse dagens utfordringer. Da inviterer vi til dialog med deg som har gode idéer eller har tanker om hva som er viktig i utviklingen av området. Dette kan skje ved at vi inviterer deg på nabolab, visjonsjakt eller arbeidsverksted. Her legger vi til rette for dialog på veien til de gode løsningene.

3

Validering

Når vi har lagt fram en plan, er det viktig at den svarer på utfordringene man står overfor. Derfor formidler vi planen godt til alle målgrupper og berørte.  Vi viser hva vi har tenkt på en enkel og visuell måte. I planprosesser kaller vi dette høringer. Det betyr at man som innbygger eller berørt part formelt også kan sende en skriftlig merknad til planen. Her har vi gjerne digital medvirkning, utstillinger og informasjonsmøter med muligheter for å gi innspill.

validering-04.png

Formelle og uformelle medvirkningsprosesser

Lyst til å medvirke i andre prosjekter på Fornebu? Sjekk ut Bærum kommunes hjemmeside for stedsutvikling på Fornebu her

bottom of page