- et unikt historisk område på Fornebu med stort potensiale

oksen_bvisjon.png

MEDVIRK FORNEBU

Tenk om låven kunne bli et lokalt samlingspunkt!

Tenk å kunne bo sosialt, tett på tilbud, og på tvers av generasjoner

Tenk å kunne bo i nabolag som gir gode liv tett på naturen og venner

Tenk å kunne våkne opp og hoppe rett i sjøen

OBOS er i gang med å tenke på utvikling av område Oksenøya Bruk. 

I november var det mulig å delta i en Visjonsjakt for Oksenøya bruk - en stolpebasert aktivitetsløype. Her er vi nå i gang med oppsamlingen av alle de gode innspillene vi har fått.


Vi kommer med en oppdatering så snart vi har oversikt! Under kan du se litt av de tankene som har hatt tidlig i prosessen. Disse suppleres nå med de idéer og tanker vi har fått inn.

Hva tenker du om Oksenøya Bruk?

Prosjektgruppen - det er vi jobber med prosjektet

9ru4vn7atp49w7koqxpnbb1gjqrqsv9_edited.j

Tor Evert Lindeland

Lundhagem_newlogo_v-stor.jpg
Mette_Rosbekk_v1.png
Guro_Tromborg_v1.png

Mette Røsbakk

Guro Trømborg

Prosjektsjef

Arkitekter

Om prosessen

Utviklingsprosessen vil engasjere og involvere lokalsamfunnet på Fornebu til aktivitet og idémyldring rundt Oksenøya Bruk. Medvirkningsprosessen hadde oppstart høsten 2020. 

 

Dette blir en veldig spennende prosess hvor beboere på Fornebu vil få mulighet til å delta på - selvfølgelig med hensyn til smittevern.