- et unikt historisk område på Fornebu med stort potensiale

Gjennom hele november har det vært mulig å delta i en Visjonsjakt for Oksenøya bruk - en stolpebasert aktivitetsløype. Her er vi nå i gang med oppsamlingen av alle de gode innspillene vi har fått.

Vi kommer med en oppdatering så snart vi har oversikt! Under kan du se litt av de tankene som har hatt tidlig i prosessen. Disse suppleres nå med de idéer og tanker vi har fått inn.

Tenk om låven kunne bli et lokalt samlingspunkt!

Tenk å kunne våkne opp og hoppe rett i sjøen

Tenk å kunne bo i nabolag som gir gode liv tett på naturen og venner

Tenk å kunne bo sosialt, tett på tilbud, og på tvers av generasjoner

Hva tenker du om Oksenøya Bruk?

Prosjektgruppen - det er vi som skal jobbe med prosjektet

Tor Evert Lindeland

Mette Røsbakk

Kent Olav

Hovstein Nordby

Guro Trømborg

Prosjektsjef

Arkitekter

Urban designer

Om prosessen

Medvirkningsprosessen har oppstart denne høsten. Prosessen vil engasjere og involvere lokalsamfunnet på Fornebu til aktivitet og idémyldring rundt Oksenøya Bruk.

 

Dette blir en veldig spennende prosess hvor beboere på Fornebu vil få mulighet til å delta på - selvfølgelig med hensyn til smittevern.

Resultatene fra visjonsjpkten vil brukes til å holde et arbeidsverksted med ressurspersoner fra lokale lag og foreninger, for å utvikle prosjektet i samspill med prosjektgruppen. 

Utviklet av © LÉVA Urban Design for OBOS BBL