m-instArtboard 1.jpg

Oksenøya har en sentral plass i Fornebu sin historie - nå begynner OBOS å tenke på hvordan dette område kan utvikles til noe unikt.

Utviklet av © LÉVA Urban Design for OBOS BBL