top of page
Framtid-fornebu-side1.png

Fornebuporten Bolig

Obos Fornebu skal i nærhet til Fornebuporten utvikle et nytt boligområde som skal bli den fremtidige innfallsporten til Fornebu. Et grønt lokk skal legges over E18 slik at det blir enklere å komme seg mellom fastlandet og Fornebu. Den nye koblingen gjør det viktig å forstå lokalmiljøet og hverdagslivet på begge sider av E18.  

Tomtene har navnet B1.1 og S1.3_B og ligger innenfor planområdet til kommunedelplan 3 (KDP3) i Bærum kommune. 

Før planprosessen starter ønskes det gjennom en undersøkelse å hente inn lokalkunnskap om hvordan nærområdet brukes i dag og hva som skal til for at du har lyst å bruke den nordlige delen av Fornebu mer i hverdagen din. Dette vil gi en viktig innsikt for hva som vil være viktig å fokusere på i framtiden for å skape et bedre og attraktivt nærmiljø. 

Hvordan bruker du ditt nærmiljø?

Mer informasjon kommer!

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med resultatene fra undersøkelsen og framtidige medvirkningsaktiviteter relatert til prosjektet

bottom of page