Framtid-fornebu-side1.png

Fornebuporten Bolig

Obos Fornebu skal i nærhet til Fornebuporten utvikle et nytt boligområde som skal bli den fremtidige innfallsporten til Fornebu. Et grønt lokk skal legges over E18 slik at det blir enklere å komme seg mellom fastlandet og Fornebu. Den nye koblingen gjør det viktig å forstå lokalmiljøet og hverdagslivet på begge sider av E18.  

Tomtene har navnet B1.1 og S1.3_B og ligger innenfor planområdet til kommunedelplan 3 (KDP3) i Bærum kommune. 

Før planprosessen starter ønskes det gjennom en undersøkelse å hente inn lokalkunnskap om hvordan nærområdet brukes i dag og hva som skal til for at du har lyst å bruke den nordlige delen av Fornebu mer i hverdagen din. Dette vil gi en viktig innsikt for hva som vil være viktig å fokusere på i framtiden for å skape et bedre og attraktivt nærmiljø. 

Hvordan bruker du ditt nærmiljø?

Mer informasjon kommer!

Denne siden vil bli oppdatert fortløpende med resultatene fra undersøkelsen og framtidige medvirkningsaktiviteter relatert til prosjektet