DSC_1728.jpg

Gjennom Medvirk Fornebu åpner OBOS Fornebu planprosessen for bredere innbyggerdeltakelse. Plattformen gir brukere og beboere mulighet til å gi innspill til alle pågående og fremtidige prosjekter for OBOS på Fornebu

Aktuelt fra OBOS

Skjermbilde 2021-05-20 kl. 12.03.13.png

Den viktigste møteplassen i den nye byen på Fornebu sør blir en allmenning som strekker seg fra kjøpesenteret Fornebu S til Rolfsbukta. Nå kan du være med på idédugnad om hvordan dette spennende byrommet skal utformes.

Medvirk nå til Fornebu Sør Allmenningen

Lyst til å medvirke til andre prosjekter på Fornebu? Sjekk ut Bærum kommunes hjemmeside for stedsutvikling her

Om

Medvirk Fornebu er OBOS Fornebu sin medvirkningsplattform og utviklingsprosjektene på Fornebu åpnes opp gjennom dialog og involvering med lokalbefolkningen. OBOS jobber hele veien med nye muligheter for at folk skal kunne delta i utviklingen av nye prosjekter på Fornebu på en måte som gjør at man sammen kan skape rom for gode bo- og nærmiljøer.

Hva tenker du om Oksenøya Bruk?

Oksenøya har en sentral plass i Fornebu sin historie - nå begynner OBOS å tenke på hvordan dette område kan utvikles til noe unikt. Høsten 2020 starter OBOS idéfasen for prosjektet.