top of page
oksen_bvisjon_med_vannaktivitet-01.jpg

Medvirk Fornebu

Medvirk Fornebu er medvirkningsplattformen til OBOS Fornebu. Her åpner vi opp utviklingsprosjektene våre gjennom dialog og involvering. Vi jobber hele tiden med å gi folk muligheter til å delta i utviklingen av nye prosjekter på Fornebu. Sammen skaper vi gode bo- og nærmiljøer.  

Aktuelt nå

Aktuelt nå

MicrosoftTeams-image (4).png

Åpen informasjonskveld på Oksenøya Bruk 24. oktober

OBOS Fornebu og Oxenøya Bruk AS tilrettelegger for næring og ny variert boligbebyggelse bestående av rekkehus, flermannsboliger og leilighetsbygg på Oksenøya Bruk. I tillegg planlegges det tjenesteyting, undervisning og kultur i store deler av eldre, bevaringsverdig bebyggelse. Eksisterende kontorbygning ønskes transformert til et bo-konsept med felleslokaler og servicefunksjoner.

 

Kom og hør om prosjektet og gi innspill til planene i vestibylen på Norske Skog den 24. oktober fra kl. 16.00-19.00.

Framtid-fornebu-side1.png

Fornebuporten Bolig

OBOS Fornebu utvikler et nytt boligområde som blir inngangsporten til Fornebu om noen år. Det kommer et grønt lokk over E18, og det er viktig for oss å forstå lokalmiljøet og hverdagslivet på begge sider av veien.  I den forbindelse gjennomførte vi en digital undersøkelse, som nå er avsluttet. Når resultatene er klare blir de publisert på denne nettsiden.

bottom of page